ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่
พบ 22 ตำแหน่งงานที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

Bartenderฺ

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 04/01/2018

Commis I

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 04/01/2018

Reservation

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 04/01/2018

Commis I, II, III

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/01/2018

Room Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/01/2018

Marketing communication Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/01/2018

Sales Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/01/2018

Public Area Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/01/2018

Guest Service Agent

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/01/2018

Chef de Partie

2 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 03/01/2018

Reservation Officer

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 03/01/2018

Sales Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 03/01/2018

Guest Service Agent

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 03/01/2018

Pool Attendant (หญิง)

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 03/01/2018

Florist

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 13/11/2017

Steward (คนพิการ)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 13/11/2017


Finance & Accounting Manager: Hotel by Major development

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 28/09/2017

GM - Hotel by Major Development Public Company Limited

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 28/09/2017


Premium jobs