ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่
พบ 51 ตำแหน่งงานที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

Event Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/11/2018

Commis A and B (Central Kitchen) / ผู้ช่วยพ่อครัว (ครัวกลาง)

3 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/10/2018

Commis A and B (Western) / ผู้ช่วยพ่อครัว (ยุโรป)

6 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/10/2018

Commis A and B (Japanese) / ผู้ช่วยพ่อครัว (ญี่ปุ่น)

3 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/10/2018

Chef de partie (Chinese) / พ่อครัว (จีน)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/10/2018

พนักงานเสิร์ฟ / Waiter-waitress 5174

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 16/10/2018

เชฟผลิตอาหาร - Kitchen Production Chef 5176

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 16/10/2018
Commis I (ยุโรป)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 10/09/2018

Asst. FOM

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 10/09/2018


Administrative Assistant เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกช่าง

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/09/2018

Assistant Front Office Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/09/2018

Secretary to General Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 06/09/2018

Premium jobs