ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่
พบ 1308 ตำแหน่งงานที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

Commiss I

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/07/2018

Steward

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/07/2018

Commiss III

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/07/2018

Cashier

5 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 07/07/2018

Reception Cashier

5 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 07/07/2018

Restaurant Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/07/2018

Duty Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 26,001 - 31,000 บาท | วันที่: 02/07/2018

Admin-Assistant to General Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 01/07/2018


Waiter/Waitress (Urgently Required)

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/06/2018

Handyman (ช่างซ่อมบำรุง)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/06/2018

Room Attendant แม่บ้าน (Urgently Required)

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/06/2018

Senior Catering Sales Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 15/06/2018

Chief Engineering

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/06/2018

Engineer Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 12/06/2018

Reservation Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 26,001 - 31,000 บาท | วันที่: 11/06/2018

Senior Reservation Officer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 05/06/2018

Aircon Technician

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/06/2018

Spa Receptionist

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/06/2018

Spa Therapist

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/06/2018

Premium jobs

...

Commiss I

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/07/2018

...

Steward

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/07/2018

...

Commiss III

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/07/2018