ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่
พบ 5 ตำแหน่งงานที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ

Security Staff

1 อัตรา
เงินเดือน น้อยกว่า 9,000 บาท | วันที่: 03/05/2019

Bellboy

1 อัตรา
เงินเดือน น้อยกว่า 9,000 บาท | วันที่: 03/05/2019

Guest Service Agent

3 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 03/05/2019

Waiter and Waitress

3 อัตรา
เงินเดือน น้อยกว่า 9,000 บาท | วันที่: 03/05/2019

Premium jobs