Recruiters Information

... address: เลขที่ 9 สุขุมวิท 70/3 บางนา กทม
Tel: 0816217506
website:

More Information

ร้านอาหารของเรา อยู่ใน ร.พ.มนารมย์ ซอยสุขุมวิท70/3 ห่างจากBTS แบริ่ง ประมาณ250ม. ห่างจากป้ายรถเมล์ ประมาณ150ม. เราต้องบริการอาหารให้กับ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และบุคคลากรของโรงพยาบาล ทีมงานของเราแบ่งออกเป็น สองกลุ่ม กลุ่มแรกคือทีมงานในครัว / กลุ่มที่สอง คือ ทีมงานเคาท์เตอร์ ทีมงานในครัว จะแบ่งเป็นส

Job with Merry Eatery

ด่วนต่องการ Demi Chef/ Commit1 ของคนบ้านใกล้

5 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 23/04/2017