ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

พนักงานตอนรับ

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 24/02/2019


ช่างทั่วไป

8 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 06/02/2019

Room maid

6 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 06/02/2019

Housekeeping Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 06/02/2019

Event Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/11/2018

Commis A and B (Central Kitchen) / ผู้ช่วยพ่อครัว (ครัวกลาง)

3 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/10/2018

Commis A and B (Western) / ผู้ช่วยพ่อครัว (ยุโรป)

6 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/10/2018

Commis A and B (Japanese) / ผู้ช่วยพ่อครัว (ญี่ปุ่น)

3 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/10/2018

Chef de partie (Chinese) / พ่อครัว (จีน)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/10/2018