ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Duty Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 26,001 - 31,000 บาท | วันที่: 17/09/2018

Guest Service Agent

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 10/09/2018

Commis I (ยุโรป)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 10/09/2018

Asst. FOM

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 10/09/2018


Administrative Assistant เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกช่าง

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/09/2018

Assistant Front Office Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/09/2018

Secretary to General Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 06/09/2018

PR Executive

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 05/09/2018

e-Commerce Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 05/09/2018

Sales Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 05/09/2018

Director of Sales

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/09/2018

Human Resources Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/09/2018

All Front Office positions (แผนกต้อนรับส่วนหน้าทุกตำแหน่ง)

10 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

All F&B Service Positions (แผนกห้องอาหารทุกตำแหน่ง)

10 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

All Engineering positions (แผนกช่างทุกตำแหน่ง)

10 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

All Kitchen positions (แผนกครัวทุกตำแหน่ง)

10 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

All Housekeeping positions (แผนกแม่บ้านทุกตำแหน่ง)

10 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Engineer Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Floor Supervisor (Pre-opening)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018