ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Front Office

Reservation

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 04/01/2018

Guest Service Agent

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/01/2018

Guest Service Agent

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 03/01/2018