ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Front Office

Reception

3 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 16/06/2017

Bell Boy

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 26/04/2017