ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Front Office

Reception Cashier

5 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 07/07/2018

Duty Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 26,001 - 31,000 บาท | วันที่: 02/07/2018

Bell-Driver

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 01/06/2018

Duty Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 21,001 - 26,000 บาท | วันที่: 01/06/2018

Guest Service Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 24/05/2018

Call Center Agent

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Guest Service Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Guest Service Agent

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Front Office manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Duty Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Bellman & Valet (Temp)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Front Desk Talent

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Doorman (Temp)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Guest Service Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Lobby Lounge Asst. Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Operator

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Guest Service Agent

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Guest Service Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Guest Service Agent

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Assistant FO Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018