ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Front Office

Bellman & Driver

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Bell Captain

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Receptionist

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Receptionist Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Guest Relation Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Guest Service Agent

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Duty Manager - Chinese Speaking

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Guest Service Agent

3 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Guest Service Supervisor

2 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Guest Service Agent

6 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/04/2018

Bellman

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/04/2018

Bellman

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 15/04/2018

Guest Service Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 15/04/2018

Guest Service Agent

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 15/04/2018

Guest Service Agent

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Guest Service Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Duty Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Bell Boy

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Guest Relation Officers

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Guest Service Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018