ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Front Office

Guest Service Agent

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 10/09/2018

Asst. FOM

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 10/09/2018

Assistant Front Office Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/09/2018

All Front Office positions (แผนกต้อนรับส่วนหน้าทุกตำแหน่ง)

10 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Duty Manager (Pre-opening)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Front Office Manager (Pre-opening)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Asst. FOM

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 30/08/2018

Reception Cashier

5 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 07/07/2018

Duty Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 26,001 - 31,000 บาท | วันที่: 02/07/2018

Bell-Driver

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 01/06/2018

Duty Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 21,001 - 26,000 บาท | วันที่: 01/06/2018

Guest Service Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 24/05/2018