ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Accounting

Cost Controller (Pre-opening)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Financial Controller (Pre-opening)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

AR Supevisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/08/2018

Cashier

5 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 07/07/2018

Income & A/R Auditor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 01/06/2018

Cost Controller

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 11/05/2018

Purchasing Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

หัวหน้าแผนกบัญชี

1 อัตรา
เงินเดือน 26,001 - 31,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Accountant

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Account Receivable Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 08/04/2018

AP Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/04/2018