ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Accounting


Cost Controller (Pre-opening)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Financial Controller (Pre-opening)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

AR Supevisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/08/2018

Cashier

5 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 07/07/2018

Income & A/R Auditor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 01/06/2018