ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Sales and Marketing

Event Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/11/2018


PR Executive

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 05/09/2018

e-Commerce Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 05/09/2018

Sales Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 05/09/2018

Director of Sales

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/09/2018

Director of Sales & Marketing (Pre-opening)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Sales Manager (Pre-opening)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018