ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Sales and Marketing

Hotel Sales Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน 21,001 - 26,000 บาท | วันที่: 31/08/2017

E-Commerce Sales Manager (Base Phuket)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 08/06/2017

PR & Marketing

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 08/06/2017

Assistant PR & MarCom. Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 26/05/2017