ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Sales and Marketing


PR Executive

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 05/09/2018

e-Commerce Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 05/09/2018

Sales Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 05/09/2018

Director of Sales

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/09/2018

Director of Sales & Marketing (Pre-opening)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Sales Manager (Pre-opening)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Senior Catering Sales Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 15/06/2018

Senior Sales Manager

2 อัตรา
เงินเดือน 26,001 - 31,000 บาท | วันที่: 01/06/2018

Assistant Event Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 01/06/2018

Sales Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 01/06/2018

Graphic Designer

1 อัตรา
เงินเดือน 21,001 - 26,000 บาท | วันที่: 01/06/2018

Sales & Marketing Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Manager, Sales & Event

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Sales Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 29/04/2018

Director Of sales

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 29/04/2018

Asst. Sales Manager (Rayong)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Sales Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Sales Manager (Agent)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018