ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Sales and Marketing

E-Commerce Sales Manager (Base Phuket)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 08/06/2017

PR & Marketing

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 08/06/2017

Assistant PR & MarCom. Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 26/05/2017

Senior Sales Manager Event Booking Center

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 26/04/2017

E commerce Executive

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 29/03/2017

Cluster Account Director Corporate

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/02/2017

Cluster Account Director Chinese Market

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/02/2017