ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Sales and Marketing

Assistant Sales Manager - Leisure

1 อัตรา
เงินเดือน 26,001 - 31,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Sales Manager Leisure & Mice

1 อัตรา
เงินเดือน 41,001 - 46,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Sales Coordinator Corporate

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Sales Manager Leisure

1 อัตรา
เงินเดือน 41,001 - 46,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Sales Executive / Assistance Sales Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Sales Secretary

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 16/02/2018

Marketing communication Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/01/2018

Sales Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/01/2018