ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Engineering

All Engineering positions (แผนกช่างทุกตำแหน่ง)

10 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Engineer Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Chief Engineer (Pre-opening)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Technician

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 24/07/2018

Chief Engineering

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/06/2018

Engineer Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 12/06/2018