ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Engineering

Engineering Staff

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Asst. Chief Engineer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Technician

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Engineer

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 16/04/2018

Technician

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 15/04/2018

Chief Engineering

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 15/04/2018

Assistant Chief Engineer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Chief Engineer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

General Technician (ช่างทั่วไป)

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Light & Sound Technician

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Technician

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 08/04/2018

Technician

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 08/04/2018

Assistant Director of Engineering

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 05/04/2018

Electrician ช่างไฟฟ้า

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 04/04/2018

Technician

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 04/04/2018

Chief Engineer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 28/03/2018

Technician

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 28/03/2018

Technician (ช่างทั่วไป)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 27/03/2018

Team Leader - Engineering

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 27/03/2018

Chief Engineer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/03/2018