ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Engineering

Handyman (ช่างซ่อมบำรุง)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/06/2018

Chief Engineering

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/06/2018

Engineer Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 12/06/2018

Aircon Technician

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/06/2018

Engineer Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 21/05/2018

Assistant Chief Engineering

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/05/2018

Chief Engineering

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/05/2018

Technician

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Chief Engineer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Technician (Temp.)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Engineer

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

พนักงาน ซ่อม บำรุง

5 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

พนักงานดูแล สระน้ำ

5 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Technician

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 07/05/2018

Technician

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 29/04/2018

Engineering Staff

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Asst. Chief Engineer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Technician

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Engineer

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 16/04/2018

Technician

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 15/04/2018