ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Landscaping & Gardenning

Gardener

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Landscape Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 19/03/2018

Chief Gardener

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 23/02/2018