ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

House Laundry

Laundry Attendant (Disable)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Laundry Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 04/04/2018

Laundry Attendant

3 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 04/04/2018