ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Housekeeping

housekeeping - maid

4 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 02/04/2017

HK Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/02/2017

Housekeeping Attendant

4 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/02/2017