ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Housekeeping

Linen & Uniform

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 11/10/2018

Gardener

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 11/10/2018

All Housekeeping positions (แผนกแม่บ้านทุกตำแหน่ง)

10 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Floor Supervisor (Pre-opening)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Executive Housekeeper (Pre-opening)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Room Attendant แม่บ้าน (Urgently Required)

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 02/08/2018


Room Attendant แม่บ้าน

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Public Area Attendant (Temp)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Room Attendant แม่บ้าน (Temp)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Public Area Cleaner

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Housekeeping Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Housekeeping supervisor

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Room Maid / Room Boy

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Room Attendant แม่บ้าน

3 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Housekeeping Manager/ Asst.

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 29/04/2018

Public Area Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Room Attendant

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Housekeeping Floor Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Room Attendant (Male Only)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018