ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Housekeeping

Room maid

6 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 06/02/2019

Housekeeping Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 06/02/2019