ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Housekeeping

Public Area Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/02/2018

Butler

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 20/02/2018

Room Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/02/2018

Room Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/02/2018

Housekeeping Clerk

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/02/2018

Assistant Executive Housekeeper

1 อัตรา
เงินเดือน 31,001 - 36,000 บาท | วันที่: 20/02/2018

Room Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/02/2018

Assistant Executive Housekeeping

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/02/2018

Housekeeping

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Housekeeping

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Room Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Housekeeping Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Room Attendant

3 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Housekeeping Clerk

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 16/02/2018

Room Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 16/02/2018

รูมเมด / รูมบอย

3 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/01/2018

Room Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/01/2018

Public Area Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/01/2018