ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Food & Beverage Service

Waiter/Waitress (Urgently Required)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 02/08/2018

Restaurant Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/07/2018

Restaurant Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Captain

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Assistant Restaurant Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Assistant Banquet Manager (Male)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Assistant F&B Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Outlet Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Hostess Fine Dinning

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Waitress

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Golden village Captain

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Waiter/Waitress

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Waiter / Waitress พนักงานเสิร์ฟ

3 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Restaurant Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Banquet Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 29/04/2018

Assistant Restaurant Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Director of F& B Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 17/04/2018

Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/04/2018