ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Food & Beverage Service

Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 22/05/2017

Pool Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2017

Restaurant & Bar Attendant

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 28/02/2017

Restaurant Manager/Outlet Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/02/2017

Restaurant & Bar Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/02/2017