ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Food & Beverage Service

Waiter

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/02/2018

Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/02/2018

Waiter / Waitress

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/02/2018

Waiter / Waitress

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/02/2018

Food & Beverage Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 60,001 - 70,000 บาท | วันที่: 20/02/2018

Waiter/ Waitress

3 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 19/02/2018

Waitress

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/02/2018

Hostess

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/02/2018

Waiter / Waitress

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Restaurant Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 31,001 - 36,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Food & Beverage Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 60,001 - 70,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Bar Captain

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Manager, Banquet Operations

1 อัตรา
เงินเดือน 31,001 - 36,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

F&B Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Waiter / Waitress

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Restaurant Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 36,001 - 41,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Waiter / Waitress

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 16/02/2018

Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 16/02/2018