ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Food & Beverage Service

พนักงานเสิร์ฟ / Waiter-waitress 5174

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 16/10/2018
All F&B Service Positions (แผนกห้องอาหารทุกตำแหน่ง)

10 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Restaurant Supervisor (Pre-opening)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Food & Beverage Manager (Pre-opening)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018