ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Food & Beverage Service

Waiter and Waitress

3 อัตรา
เงินเดือน น้อยกว่า 9,000 บาท | วันที่: 03/05/2019