ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Food & Beverager Kitchen

Commis I

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 04/01/2018

Commis I, II, III

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/01/2018

Chef de Partie

2 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 03/01/2018

Steward (คนพิการ)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 13/11/2017