ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Food & Beverager Kitchen

Demi Chef - Europe Kitchen

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Sous Chef

2 อัตรา
เงินเดือน 26,001 - 31,000 บาท | วันที่: 17/04/2018

Commis III

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Commis II

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Commis I

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Chef de Partie

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Pastry Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Pastry Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Chief Steward

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Demi Chef

4 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Commis I

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Demi Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Chef de Partie

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Cook Europe

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 10/04/2018

Chief Steward

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 08/04/2018

Steward

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 08/04/2018

Commis II

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 08/04/2018

Commis I

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 08/04/2018

Sous Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 08/04/2018

Sous Chef - Staff Canteen

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 08/04/2018