ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Food & Beverager Kitchen

Commis l

1 อัตรา
เงินเดือน น้อยกว่า 9,000 บาท | วันที่: 26/04/2017

ด่วนต่องการ Demi Chef/ Commit1 ของคนบ้านใกล้

5 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 23/04/2017

Steward Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 28/02/2017

Chef de Partie European

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/02/2017

Chief Steward

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/02/2017

Sous Chef (Fine Dining)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/02/2017

Demi Chef (Bakery)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/02/2017

Assistant Pastry Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/02/2017

Commis I (Thai Kitchen)

1 อัตรา
เงินเดือน น้อยกว่า 9,000 บาท | วันที่: 27/01/2017

Senior Chef de partie

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 25/01/2017

Executive Sous Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 25/01/2017