ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Food & Beverager Kitchen

Commis I (ยุโรป)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 10/09/2018

All Kitchen positions (แผนกครัวทุกตำแหน่ง)

10 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Chef de Partie (Pre-opening)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Executive Sous Chef (Pre-opening)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Commis II

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 30/08/2018

Commiss I

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/07/2018

Steward

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/07/2018

Commiss III

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/07/2018

Commis III

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Commis III

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Commis II

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Steward

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Steward Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Sous Chef

3 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Chef de Cuisine

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

2nd Cook Cold Kitchen

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Chef de Partie Japanese

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Sous Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Executive Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Demi Chef - Europe Kitchen

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018