ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Fitness Center

Fitness Instructor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 22/05/2017

Gym Instructor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/02/2017

Recreation Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 26/01/2017