ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Fitness Center

Fitness Instructor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/06/2018

Gym Instructor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/04/2018

Fitness Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 31,001 - 36,000 บาท | วันที่: 07/03/2018

Fitness Host

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 07/03/2018