ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Spa

Spa Therapist

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/06/2018

Therapist

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Spa Therapist

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 15/04/2018

Spa Therapist

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Spa Therapist (Temp)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 30/03/2018

Spa Therapist

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 29/03/2018

Spa Receptionist

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 27/03/2018

Spa Therapist

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 27/03/2018