ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Personnel

Human Resources Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/09/2018

Human Resources and Training Supervisor (Pre-opening)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/09/2018

Training Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Training Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

HR Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

HR Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 16/04/2018

Assistant Human Resources Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Human Resources Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Human Resources Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 04/04/2018

Human Resources Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 29/03/2018