ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Executive Office

Personal Assistant to General Manager (Female)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 08/04/2018

Secretary to GM

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2018