ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

Executive Office

Personal Assistant to General Manager (Female)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 08/04/2018

Secretary to GM

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2018

Personal Assistant to Hotel Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/04/2018

PA to GM

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/03/2018

GM (สามารถปฎิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 05/03/2018

Executive Secretary to GM

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 01/03/2018

General Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/02/2018

Executive Assistant to GM

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/02/2018

Executive Assistant Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 36,001 - 41,000 บาท | วันที่: 20/02/2018