ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

เขตพระนคร

Front Office Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 60,001 - 70,000 บาท | วันที่: 11/06/2017

Bell Boy

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 26/04/2017

Commis l

1 อัตรา
เงินเดือน น้อยกว่า 9,000 บาท | วันที่: 26/04/2017

housekeeping - maid

4 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 02/04/2017

Night Reception

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 29/03/2017

Guest Service Agent

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 29/03/2017

E commerce Executive

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 29/03/2017