ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

พัทยา

Sales Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 15/04/2018

Landscape Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 15/04/2018

Technician

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 15/04/2018

Chief Engineering

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 15/04/2018

Waiter / Waitress

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 15/04/2018

Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 15/04/2018

Public Area Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 15/04/2018

Room Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 15/04/2018

Assistant Housekeeper Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 15/04/2018

Spa Therapist

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 15/04/2018

Bellman

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 15/04/2018

Guest Service Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 15/04/2018

Guest Service Agent

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 15/04/2018

Reservation

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 10/04/2018

Cook Europe

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 10/04/2018

Sales Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 06/04/2018

Agent, Front Office

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 06/04/2018

Assistant Front Office Manager (Chinese Speaking)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 06/04/2018

Team Leader, Public Area

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 06/04/2018

Manager, Housekeeping

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 06/04/2018