ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

เขตสัมพันธวงศ์

Commis I (ยุโรป)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 10/09/2018

Asst. FOM

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 10/09/2018

Asst. FOM

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 30/08/2018

Commis II

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 30/08/2018

AR Supevisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/08/2018

Technician

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 24/07/2018