ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

เขตสัมพันธวงศ์

AR Supevisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/08/2018

Technician

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 24/07/2018

Asst. IT Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 25/05/2018

Guest Service Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Technician

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 07/05/2018

GSA

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 02/04/2018

GSA

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 02/04/2018

Driver Tuk Tuk

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 30/03/2018

Guest Service Agent

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 30/03/2018

Night Office Manager or Asst. Night Office Manage

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 30/03/2018

Asst. Front Officer Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 30/03/2018

Asst. Director of Sales or Sales Manager (Leisure)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 30/03/2018