ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

เขตดินแดง

พนักงานล้างจาน รายวัน

8 อัตรา
เงินเดือน น้อยกว่า 9,000 บาท | วันที่: 02/03/2018

Sound Technician (ช่างซาวด์)

3 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 02/03/2018

Foreman (Sound) หัวหน้าช่างซาวด์

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 02/03/2018

พนักงานเสิร์ฟจัดเลี้ยงรายวัน

10 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 02/03/2018