ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

เขตคลองเตย

HR Officer (Payroll)

1 อัตรา
เงินเดือน 21,001 - 26,000 บาท | วันที่: 03/03/2017

Spa Receptionist

3 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 03/03/2017