ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

เขตคลองเตย

Hotel Sales Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน 21,001 - 26,000 บาท | วันที่: 31/08/2017

Accounting Officer

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 31/08/2017

Chief Accountant

1 อัตรา
เงินเดือน 51,001 - 60,000 บาท | วันที่: 31/08/2017