ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

เขตคลองเตย

Banquet Captain

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 15/02/2018