ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

เขตสวนหลวง

Pool Attendant (หญิง)

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 13/11/2017

Florist

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 13/11/2017

Steward (คนพิการ)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 13/11/2017