ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

เขตสวนหลวง

Butcher (Temp)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 13/02/2018

Reservation Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 13/02/2018

Security (Temporary)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 06/02/2018

Steward (คนพิการ)

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 01/02/2018