ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

เขตราชเทวี

Pool Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2017

G.R.O.

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2017

G.S.A

3 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2017

Demi Chef (Bakery)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/02/2017

Assistant Pastry Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/02/2017

Digital Marketing Executive

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/02/2017

Hostess (Lin Fa )

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/02/2017

Commis I (Thai Kitchen)

1 อัตรา
เงินเดือน น้อยกว่า 9,000 บาท | วันที่: 27/01/2017

Japanese Guest Relations Officer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 27/01/2017