ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

เขตราชเทวี

Reservation Officer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/02/2018

Waitress

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/02/2018

Hostess

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/02/2018

Guest Service Officer (Operator)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/02/2018

GSA / GRO

3 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/02/2018

Chef De Patie (Thai/Bakery)

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/02/2018

Assistant Pastry Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/02/2018

Assistant Executive Housekeeping

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/02/2018