ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

เขตวัฒนา

Senior Chef de partie

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 25/01/2017

Executive Sous Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 25/01/2017