ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

เขตวัฒนา

Waiter/Waitress (Urgently Required)

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/06/2018

Handyman (ช่างซ่อมบำรุง)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/06/2018

Room Attendant แม่บ้าน (Urgently Required)

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/06/2018

Senior Reservation Officer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 05/06/2018

Guest Service Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 24/05/2018

Guest Service Agent

6 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/04/2018

Catering & Event Sales Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 17/04/2018

Security Officer

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/04/2018

Communication Agent

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/04/2018

Hostess

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/04/2018

Sales Manager Corporate

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 17/04/2018

Sales Manager Leisure

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 17/04/2018

Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/04/2018

Waiter / Waitress

4 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/04/2018

Bellman

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/04/2018

IT Officer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/04/2018

General Technician (ช่างซ่อมบำรุง)

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/03/2018

Cluster Sales Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/03/2018

Housekeeping Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 08/03/2018

Guest Service Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 08/03/2018