ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

เขตบางรัก

รูมเมด / รูมบอย

3 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/01/2018

Waiter

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/01/2018

สจ๊วต

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/01/2018

Guest Service Officer

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/01/2018

Duty Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/01/2018