ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

เขตบางรัก

Guest Service Officer

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2018

Waiter

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 04/04/2018

Duty Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2018