ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

บางพลี

Chef de Partie Japanese

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 27/03/2018

1st Cook Canteen

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 27/03/2018

HK Attendant (Room)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 27/03/2018

Biz Lounge Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 27/03/2018

Bar Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 27/03/2018

Secretary to Director Human Resources

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 27/03/2018

Secretary to Director Food & Beverage

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 27/03/2018

Operator

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 27/03/2018

Guest Service Agent

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 27/03/2018

Learning and Development Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 27/03/2018