ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

เขตปทุมวัน

Restaurant & Bar Attendant

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 28/02/2017

Steward Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 28/02/2017