ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

เขตปทุมวัน

Senior Sales Manager Event Booking Center

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 26/04/2017

Duty Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 26/04/2017

Restaurant & Bar Attendant

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 28/02/2017

Steward Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 28/02/2017

Restaurant & Bar Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/02/2017

Chief Steward

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/02/2017

Sous Chef (Fine Dining)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/02/2017