ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

เขตปทุมวัน

Duty Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 26,001 - 31,000 บาท | วันที่: 02/07/2018

Waiter/ Waitress

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Guest Service Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Server (Casual)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/04/2018

Resident Service Agent

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/04/2018

Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 05/04/2018

Server

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/04/2018

GSA / Receptionist

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 19/03/2018