ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

หัวหิน

Assistant Event Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 01/06/2018

Chief Engineer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Assistant Human Resources Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Pastry Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Guest Relation Officers (Mandarin Speaking)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 06/04/2018

Houseman / Public Area Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 06/04/2018

Waiter/Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 06/04/2018

Food & Beverage Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 06/04/2018

Disable, Team Member (พนักงานคนพิการ)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 05/04/2018

Team Leader - Cost Controller

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 05/04/2018

Team Leader - Recreation

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 05/04/2018

Sales Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/04/2018

Manager, Revenue Management

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 05/04/2018

Spa Therapist

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 29/03/2018

Security Officer

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 29/03/2018

F&B Manager / Assistant

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 29/03/2018

Porter

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 29/03/2018

Reservation Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 29/03/2018

Front Office Manager / Assistant

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 29/03/2018

Income and A/R Auditor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 27/03/2018