ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

ภาคเหนือ

Head Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Security Guard (Female)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Cashier Outlet

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

General Technician (ช่างทั่วไป)

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Assistant Front Office Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Sales & Event Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2018

Demi Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2018

Bar Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/04/2018

Assistant Training Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/04/2018

Reservation Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 03/04/2018

Reservation Officer

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 03/04/2018

Sales Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 03/04/2018

Public Relations Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/04/2018

Driver

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 03/04/2018

Guest Service Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/04/2018

Sales Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 28/03/2018

Driver

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 28/03/2018

Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 28/03/2018

Executive Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 28/03/2018

Sales Executive

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 28/03/2018