ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

ภาคกลาง

Reception

3 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 16/06/2017

Front Office Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 60,001 - 70,000 บาท | วันที่: 11/06/2017

Bell Boy

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 26/04/2017

Commis l

1 อัตรา
เงินเดือน น้อยกว่า 9,000 บาท | วันที่: 26/04/2017

ด่วนต่องการ Demi Chef/ Commit1 ของคนบ้านใกล้

5 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 23/04/2017

Pool Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2017

G.R.O.

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2017

G.S.A

3 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2017

housekeeping - maid

4 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 02/04/2017

Night Reception

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 29/03/2017

Guest Service Agent

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 29/03/2017

E commerce Executive

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 29/03/2017

Guest Service Representative

5 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 29/03/2017

HR Officer (Payroll)

1 อัตรา
เงินเดือน 21,001 - 26,000 บาท | วันที่: 03/03/2017

Spa Receptionist

3 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 03/03/2017

Restaurant & Bar Attendant

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 28/02/2017

Steward Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 28/02/2017