ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

ภาคกลาง

Duty Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 26,001 - 31,000 บาท | วันที่: 17/09/2018

Commis I (ยุโรป)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 10/09/2018

Asst. FOM

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 10/09/2018

Administrative Assistant เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกช่าง

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/09/2018

Assistant Front Office Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/09/2018

Asst. FOM

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 30/08/2018

Commis II

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 30/08/2018

AR Supevisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/08/2018

Waiter/Waitress (Urgently Required)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 02/08/2018

Room Attendant แม่บ้าน (Urgently Required)

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 02/08/2018

Technician

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 24/07/2018

Commiss I

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/07/2018

Steward

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/07/2018

Commiss III

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/07/2018

Duty Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 26,001 - 31,000 บาท | วันที่: 02/07/2018


Handyman (ช่างซ่อมบำรุง)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/06/2018

Senior Catering Sales Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 15/06/2018

Senior Reservation Officer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 05/06/2018

Senior Sales Manager

2 อัตรา
เงินเดือน 26,001 - 31,000 บาท | วันที่: 01/06/2018