ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

ภาคกลาง

Marcom Manager (Rayong or BKK)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Senior Sales Manager (BKK)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Accountant

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Demi Chef - Europe Kitchen

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Security Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Guest Service Agent

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Duty Manager - Chinese Speaking

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Senior/ Sales Manager Corporate

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Guest Service Agent

3 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Room Attendant (Male Only)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Reservation Officer

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Sales Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Sales Manager (Agent)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Assistant Restaurant Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Technician

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Security Officer

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Guest Service Supervisor

2 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 21/04/2018


Fitness Instructor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 18/04/2018

คนพิการ

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/04/2018