ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

ภาคกลาง

Commiss I

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/07/2018

Steward

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/07/2018

Commiss III

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/07/2018

Duty Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 26,001 - 31,000 บาท | วันที่: 02/07/2018


Waiter/Waitress (Urgently Required)

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/06/2018

Handyman (ช่างซ่อมบำรุง)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/06/2018

Room Attendant แม่บ้าน (Urgently Required)

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 23/06/2018

Senior Catering Sales Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 15/06/2018

Reservation Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 26,001 - 31,000 บาท | วันที่: 11/06/2018

Senior Reservation Officer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 05/06/2018

Senior Sales Manager

2 อัตรา
เงินเดือน 26,001 - 31,000 บาท | วันที่: 01/06/2018

Sales Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 01/06/2018

Public Area (ชาย)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 31/05/2018

Asst. IT Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 25/05/2018

Guest Service Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 24/05/2018

Cost Controller

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 11/05/2018

Purchasing Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Income Officer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Reservation Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 09/05/2018