ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

ภาคกลาง

Pool Attendant (หญิง)

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 03/01/2018

Florist

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 13/11/2017

Steward (คนพิการ)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 13/11/2017


Finance & Accounting Manager: Hotel by Major development

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 28/09/2017

GM - Hotel by Major Development Public Company Limited

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 28/09/2017