ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Steward Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Assistant Restaurant Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Assistant Banquet Manager (Male)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Assistant F&B Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Training Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Assistant Chief Engineering ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/03/2018

Technician ช่างซ่อมบำรุง

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 19/03/2018