ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

ภาคใต้

Fitness and Yoga Instructor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 10/08/2017

Pool Lifeguard

2 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 10/08/2017

E-Commerce Sales Manager (Base Phuket)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 08/06/2017

PR & Marketing

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 08/06/2017

Gym Instructor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/02/2017

HR coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/02/2017

HK Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/02/2017

Chef de Partie European

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/02/2017

Chief Engineer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/02/2017

Engineer officer

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/02/2017

Housekeeping Attendant

4 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/02/2017

Guest Service Agent

4 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 20/02/2017