ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

ภาคใต้

Steward - Temporary

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 19/02/2018

Housekeeping

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Guest Service Officer

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Housekeeping Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

F&B Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Sales Executive / Assistance Sales Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Chef de Partie

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Room Attendant

3 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Reservation

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 17/02/2018

Bell Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 16/02/2018

Assistant Banquet Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 16/02/2018

Team Leader - Front Office (Supervisor Level)

1 อัตรา
เงินเดือน 21,001 - 26,000 บาท | วันที่: 16/02/2018

Assistant Chief Engineer

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 16/02/2018

Waiter / Waitress

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 16/02/2018

Banquet Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 16/02/2018