ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

ภาคใต้

IT Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 20/08/2018

Assistant IT Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 20/08/2018

Restaurant Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/07/2018

Admin-Assistant to General Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 01/07/2018

Chief Engineering

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/06/2018

Engineer Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 12/06/2018

Engineer Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 21/05/2018

Assistant Chief Engineering

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/05/2018

Chief Engineering

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/05/2018

หัวหน้าแผนกบัญชี

1 อัตรา
เงินเดือน 26,001 - 31,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

พนักงาน ขับรถ

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

พนักงาน ซ่อม บำรุง

5 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

พนักงานดูแล สระน้ำ

5 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Housekeeping supervisor

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Bell boy

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Reservation agent

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Front Office manager

1 อัตรา
เงินเดือน 31,001 - 36,000 บาท | วันที่: 09/05/2018