ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

ภาคใต้


พนักงานตอนรับ

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 24/02/2019


ช่างทั่วไป

8 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 06/02/2019

Room maid

6 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 06/02/2019

Housekeeping Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 06/02/2019