ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

ชลบุรี


Technician

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 26/05/2017

Assistant PR & MarCom. Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 26/05/2017

General Cashier & Paymaster

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 26/05/2017

Fitness Instructor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 22/05/2017

Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 22/05/2017