ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

ชลบุรี


Cashier

5 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 07/07/2018

Reception Cashier

5 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 07/07/2018

Aircon Technician

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/06/2018

Spa Receptionist

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/06/2018

Spa Therapist

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/06/2018

Fitness Instructor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/06/2018

Guest Service Agent

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Reservation

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Recreation Manager/ Asst.

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 29/04/2018

Housekeeping Manager/ Asst.

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 29/04/2018

Front Office Manager/ Asst./ Duty

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 29/04/2018

Technician

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 29/04/2018

Banquet Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 29/04/2018

Reservation Officer

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 29/04/2018

Event & Catering Officer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 29/04/2018

Sales Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 29/04/2018

Director Of sales

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 29/04/2018

Inventory Officer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 29/04/2018

Resident Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 29/04/2018

Sales Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 15/04/2018