ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

ระยอง


Engineering Staff

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Pool Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

HR Executive & Training

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Asst. Chief Engineer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Public Area Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Room Attendant

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Housekeeping Floor Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Bellman & Driver

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Bell Captain

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Receptionist

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Receptionist Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 21/04/2018

Guest Relation Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Asst. Sales Manager (Rayong)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018

Event Sales Manager (Rayong)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 21/04/2018