ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

ตราด


Sous Chef

2 อัตรา
เงินเดือน 26,001 - 31,000 บาท | วันที่: 17/04/2018

Spa Therapist

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Gardener

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Public Area Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Room Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Housekeeping Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Commis III

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Commis II

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Commis I

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Chef de Partie

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

DJ

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Food & Beverage Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Food & Beverage Captain

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Bartender Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Food & Beverage Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Guest Service Agent

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Guest Service Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Duty Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Training Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

พนักงานขับรถ

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 11/03/2018