ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

ตราด


Sous Chef

2 อัตรา
เงินเดือน 26,001 - 31,000 บาท | วันที่: 17/04/2018

Gardener

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Housekeeping Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Commis III

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Commis II

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Food & Beverage Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Duty Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018