ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

ปราจีนบุรี


Purchasing Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2018

Chief Accounting

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2018

Human Resources Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 04/04/2018

Driver

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 04/04/2018

Waiter / Waitress

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 04/04/2018

Restaurant Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2018

Technician

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 04/04/2018

Thai Cook

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2018

Japanese Cook

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2018

Sales Officer

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 04/04/2018

Sales Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2018

พนักงานขับรถ

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/03/2018

Room Boy

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/03/2018

Room Maid

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/03/2018

Waiter / Waitress

5 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/03/2018

Steward Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/03/2018

Reception

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/03/2018

Reception Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/03/2018

ผู้ช่วยช่างสีเฟอร์นิเจอร์

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/03/2018

ช่างไฟฟ้า

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 05/03/2018