ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

สมุทรปราการ


Therapist

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Waitress

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Golden village Captain

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Lobby Lounge Asst. Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Commis Japanese

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

2nd Cook Cold Kitchen

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

2nd Cook Japanese

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018