ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

เชียงใหม่


Demi Chef

4 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Head Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Security Guard (Female)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Cashier Outlet

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Account Receivable Officer

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

General Technician (ช่างทั่วไป)

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Light & Sound Technician

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Room Maid

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Housekeeping Clerk

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Floor Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 12/04/2018

Assistant Front Office Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Night Auditor (Male)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 12/04/2018

Sales & Event Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2018

Demi Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 04/04/2018

Chef de Partie

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/04/2018

Bar Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/04/2018

Personal Assistant to Hotel Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/04/2018

Assistant Training Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/04/2018

Director of Human Resources

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/04/2018

Reservation Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 03/04/2018