ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

เชียงราย


Event & Sales Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 19/03/2018

Assistant Marketing Communication Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/03/2018

Account Director

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/03/2018

Human Resources Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/03/2018

Account Payable Officer

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 19/03/2018

Purchasing Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/03/2018

Spa Therapist

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 19/03/2018

Room Attendant

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 19/03/2018

Assistant Chief Steward

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/03/2018

Steward

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 19/03/2018

Commis II

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/03/2018

Chef de Partie

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/03/2018

Pastry Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/03/2018

Executive Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/03/2018