ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

พระนครศรีอยุธยา


Administrative Assistant เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกช่าง

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/09/2018

Assistant Front Office Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 07/09/2018