ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

สุโขทัย


Waiter / Waitress พนักงานเสิร์ฟ

3 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Room Attendant แม่บ้าน

3 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

หัวหน้าคนสวน

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

Restaurant Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Executive Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

HR Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 09/05/2018

Reservation

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018

GSA

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 09/05/2018