ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

สุโขทัย


แม่บ้าน / Roommaid

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 19/03/2018

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/03/2018

พนักงานต้อนรับ

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 19/03/2018

ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/03/2018

กุ๊กครัวยุโรป

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 19/03/2018