ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

สมุทรสงคราม


พนักงานบัญชีและจัดซื้อ

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/03/2018

Assistant Front Office Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/03/2018

F&B Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 22/03/2018

Banquet Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/03/2018

Sales Officer

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 22/03/2018

Sales Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/03/2018