ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

กระบี่


Admin-Assistant to General Manager

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 01/07/2018

Spa Receptionist

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 01/03/2018

Chef Staff Canteen

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 01/03/2018

Boat Boy

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 01/03/2018

Waiter

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 01/03/2018

HR Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 01/03/2018

Executive Secretary to GM

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 01/03/2018