ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

พังงา


HK Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/02/2017

Chef de Partie European

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/02/2017

Chief Engineer

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/02/2017