ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

พังงา


Accountant

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 28/03/2018

Restaurant Captain

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 28/03/2018

Sous Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 28/03/2018

Restaurant Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 28/03/2018

Night Reception / Night Auditor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 28/03/2018