ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

พังงา


Accountant

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 28/03/2018

Restaurant Captain

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 28/03/2018

Sous Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 28/03/2018

Restaurant Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 28/03/2018

Night Reception / Night Auditor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 28/03/2018

Human Resources Manager / Assistant

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 11/03/2018

Chief Engineer / Assistant

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 11/03/2018

Director of Sales & Marketing / Manager or Assistant

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 11/03/2018

Chief Accountant / Accountant

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 11/03/2018

Commis III

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 10/03/2018

Sous Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 10/03/2018

Human Resources Officer

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 10/03/2018

Reservation Agent

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 10/03/2018

Wellness Therapist

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 10/03/2018

Spa Therapist

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 10/03/2018

Villa Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 10/03/2018

Guest Experience Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 10/03/2018

Security Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 10/03/2018

F&B Secretary

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 10/03/2018

Waiter / Waitress

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 10/03/2018