ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

ภูเก็ต


Purchasing Officer

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 03/04/2018

Purchasing Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/04/2018

AP Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/04/2018

Cost Controller

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/04/2018

HR Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 03/04/2018

Guest Service Associate

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 03/04/2018

Pool Bar Attendant

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 03/04/2018

Waiter

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 03/04/2018

Italian Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/04/2018

Chef de Cuisine

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 03/04/2018

Assistant Director of Sales / Senior Sales Manager (Leisure)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 27/03/2018

Spa Therapist

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 27/03/2018

Room Attendant (Temp)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 27/03/2018