ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

สุราษฎร์ธานี


Bell & Driver

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 27/03/2018

Guest Relation Officers

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 27/03/2018

Spa Receptionist

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 27/03/2018

Commis I

2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 27/03/2018

Waiter / Waitress

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 27/03/2018

Bartender

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 27/03/2018

Sales Coordinator

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 22/03/2018

Assistant Executive Housekeeper

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/03/2018

Concierge

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 22/03/2018

Conrad Service (Telephone Operator)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 22/03/2018

Guest Service Manager

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/03/2018

Restaurant Host Chinese Speaking

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 22/03/2018

Laundry Attendant

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 19/03/2018


Assistant Housekeeping manager

1 อัตรา
เงินเดือน 14,001 - 21,000 บาท | วันที่: 19/03/2018

Receptionist

2 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 19/03/2018

Executive Sous Chef

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 13/03/2018

Commis II (European)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 13/03/2018

GSA (Male)

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 13/03/2018

Operation Manager (F&B Incharge)

1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุเงินเดือน | วันที่: 13/03/2018