ค้นตำแหน่ง

ประเภทของงาน

สถานที่

รายละเอียดตำแหน่ง     ปรับปรุงล่าสุด : วันที่: // | คนดู 0

จำนวนที่รับ : อัตรา
เงินเดือน :
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน : [ ]
แผนก :
ตำแหน่ง :
ลักษณะของงาน :
คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  2. มีทัศนคติเชิงบวก และยอมรับฟังความคิดเห็น
  3. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  4. มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ
ข้อมุลเพิ่มเติม / สวัสดิการ :
ข้อมูลติดต่อ คุณ

เว็บไซต์ :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ข้อมูลของผู้ประกอบการ

... ไม่ระบุ/Not specific
เบอร์ติดต่อโรงแรม :
เบอร์โทร :
แฟกซ์ :
เวบไซต์ :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้

Membership of The Ring

5 อัตรา
เงินเดือน 90,001 - 100,000 บาท | วันที่: 22/08/2016

Order of Phoenix

5 อัตรา
เงินเดือน 90,001 - 100,000 บาท | วันที่: 16/05/2016

Rebellion

10 อัตรา
เงินเดือน 60,001 - 70,000 บาท | วันที่: 16/05/2016

Jedi Knight

1 อัตรา
เงินเดือน 90,001 - 100,000 บาท | วันที่: 16/05/2016

First Order

90 อัตรา
เงินเดือน 41,001 - 46,000 บาท | วันที่: 16/05/2016

Godfather

1 อัตรา
เงินเดือน 90,001 - 100,000 บาท | วันที่: 17/05/2016

Reservation Officer

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 13/03/2017

Banquet Supervisor

1 อัตรา
เงินเดือน 9,001 - 14,000 บาท | วันที่: 15/02/2018